کارگروه مشورتی میراث فرهنگی و گردشگری باحضور فرماندارتکاب و مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی برگزار شد.
جباری،مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجانغربی درجلسه کارگروه میراث فرهنگی تکاب:طرح اصلاح وبهبود راه دسترسی به چمن متحرک چملی و مجتمع آبگرم قینرجه درحال اجراست.
وی افزود: دولت به توسعه زیرساختهای گردشگری تکاب بصورت ویژه توجه می کند.
فرماندار تکاب نیز در این جلسه گفت:جشنواره تخت سلیمان به زودی با هدف معرفی بیشتر این اثر جهانی برگزار خواهد شد.
مکرمی افزود: برگزاری جشنواره تخت سلیمان موجب معرفی بهتر این اثر جهانی و رونق صنعت گردشگری در منطقه میشود و تحقق این امر همت و تلاش همه جانبه مسئولان را می طلبد
فرماندار تکاب بر لزوم معرفی گسترده جاذبه های تاریخی تکاب تاکید کرد.