کارگروه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بنیاد برکت با حضور فرماندار تکاب برگزار شد.
مکرمی، فرماندار شهرستان تکاب در این کارگروه گفت: به زودی تسهیلات مناسب اشتغالزایی برای رونق بخش کشاورزی و دامداری در تکاب پرداخت خواهد شد.
وی بیان کرد: بر اساس ثبت نام ها و بررسی های انجام شده، این تسهیلات به مبلغ ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان در مرحله اول به ۲۰۰ نفر از واجدان شرایط اعطا خواهد شد.
وی ادامه داد: تسهیلات بانکی بنیاد برکت موجب ایجاد پویایی و تحرک در ایجاد اشتغال پایدار روستایی گردد.
وی افزود: امیدواریم این تسهیللت زمینه ساز توسعه و رونق بخش کشاورزی و دامداری در شهرستان تکاب شود.