بر اساس دستور استاندار آذربایجان غربی از ۱۶ مرداد ماه سالجاری ساعات کار کلیه ادارات براساس روال سابق از ساعت ۷:۳۰ شروع و ساعت ۱۵ و با لحاظ ۱۵ دقیقه فرجه قانونی به پایان می رسد.