فرماندار تکاب گفت: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در زمینه جلوگیری از هدر رفت منابع آبی و مدیریت و بهبود مصرف آب با نهادهای متولی، همکاری و مشارکت کنند.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری تکاب، علی مکرمی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب افزود: مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب شهرستان نیازمند آموزش، همکاری و مشارکت بخشهای مختلف جامعه هدف ازجمله کشاورزان، دامداران و صنعتگران است.
وی بیان کرد: شناخت درست از وضعیت منابع آب شهرستان لازمه مدیریت مصرف است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: برای مدیریت مصرف آب باید دوره های مختلف آموزشی برای کشاورزان، دامداران، صنعتگران و دهیاران روستاها برگزار شود.
وی گفت: وضعیت منابع آبی شهرستان تکاب مطلوب است اما برای حفظ این منابع مشارکت و همکاری روستائیان ضروری است.