فرماندار تکاب گفت: عملیات آسفالت ریزی کمربندی اصلی شهر تکاب در 2 قطعه به طول پنج کیلومتر آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تکاب، علی مکرمی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عملیات اجرایی بهبود، مرمت و آسفالت ریزی کمربندی اصلی شهر تکاب با مشارکت کارخانه طلای آق دره صورت گرفته و از تکنولوژی ماشین آلات تولید 'آسفالت بازیافتی گرم درجا' استفاده می شود.
وی بیان کرد: برای آسفالت ریزی کمربندی شهر تکاب علاوه بر استفاده از آسفالت بازیافتی، قیر و مصالح مورد نیاز توسط شهرداری تکاب تامین و در اختیار ماشین آلات بازیافت آسفالت خیابان به صورت 'درجا' قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای آسفالت کمربندی اصلی پیگیری و مذاکراتی با کارخانه طلای آقدره انجام شد، ادامه داد: عملیات آسفالت کمربندی اصلی شهر تکاب از سه راهی قجور تا روبروی دانشگاه پیام نور در 2 خط رفت و برگشت با عرض 16 متر اجرا خواهد شد.
فرماندار تکاب اضافه کرد: استفاده از ماشین آلات آسفالت ریزی و راه سازی کارخانه طلای آقدره تکاب در آسفالت خیابان ها و معابر شهری با همکاری و مشارکت و تامین مصالح مورد نیاز توسط شهرداری تکاب موجب تسریع در عملیات عمران شهری می شود.
بازیافت آسفالت گرم شامل عملیاتی است که طی آن آسفالت برداشت شده از روسازی موجود در محل، به طریق گرم توسط ماشین بازیافت و مطابق مشخصات آسفالت گرم تولید و در سطح راه پخش و کوبیده می شود.
حفظ منابع طبیعی ناشی از مصرف بخش عمده ای از مصالح سنگی و مواد قیری، روسازی قدیمی در بازیافت گرم کارخانه ای و یا تمامی این مصالح در بازیافت گرم درجا از مهمترین امتیاز این فرآیند محسوب می شود.
افزایش مقاومت روسازی بدون تغییر و یا تغییر جزئی در ضخامت روسازی، اصلاح آسیب دیدگی های سطحی شامل قیرزدگی و پدیده جدا شدن سنگ از دیگر مزایای فناوری اجرای آسفالت بازیافتی گرم درجا است.