مکرمی،فرماندار شهرستان تکاب در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی گفت:برای ترویج کتابخوانی پیوندی بین مدارس و کتابخانه های عمومی ایجاد شود.

وی افزود: ادارات و نهادهای فرهنگی برای ترویج کتابخوانی باید کار اساسی و هماهنگی و تلاش بیشتری داشته باشند.

وی بیان کرد: در پارک ها و بوستان ها و اماکن عمومی فضای مطلوب کتابخانه ای ایجاد شود.

وی ادامه داد: در برخی مواقع انجام امور به هزینه چندانی نیاز ندارد و توسعه امر کتابخوانی در میان آحاد جامعه به ویژه خانواده ها نیز همت بالا و خلاقیت می طلبد.