فرماندار تکاب در دیدار با مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی گفت: رضایتمندی مردم و جامعه هدف از کمیته امداد امام خمینی (ره) کاملا دیده می شود و این نهاد حمایتی با کمترین امکانات بیشترین خدمات را ارائه کرده و در محرومیت زدایی حضور حداکثری دارد.

علی مکرمی بیان کرد: کمیته امداد از دستگاه های تاثیر گذار کشور است و با حداقل امکانات حداکثر رضایتمندی را در جامعه هدف خود ایجاد کرده است.

وی افزود: نگاه ویژه کمیته امداد آذربایجان غربی به شهرستان تکاب ضروری است.

مکرمی ادامه داد: امیدواریم اعتبارات کمیته امداد امام (ره) در بخش های مختلف رسیدگی به وضعیت مددجویان و نیازمندان از جمله تحصیل، اشتغال، درمان و جهیزیه افزایش یابد.

وی اضافه کرد: کمیته امداد تکاب در رسیدگی به درخواست ها و وضعیت مددجویان و اقشار کم درآمد و آسیب پذیر عملکرد مطلوب و تلاش وافری دارد و شایسته تقدیر است.