فرماندار تکاب با بیان اینکه 170 کیلومتر از محوره ای ارتباطی این شهرستان نیازمند بهسازی و آسفالت است، گفت: آسفالت ریزی و لکه گیری جاده های این شهرستان به 6 هزار تن قیر نیاز دارد.

به گزارش ایرنا، علی مکرمی در بازدید از روستای انگورد بخش تخت سلیمان افزود: تلاش می کنیم در مرحله اول سه هزار تن قیر برای آسفالت محورهای شهری و روستایی تکاب تامین کنیم.

وی بیان کرد: از مجموع جاده های تکاب که نیاز به آسفالت ریزی دارد، 85 کیلومتر جاده های دسترسی بین شهری و 85 کیلومتر راه روستایی است.

وی ادامه داد: قیر مورد نیاز طرح های جاده و آسفالت ریزی محورهای ارتباطی تکاب از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین خواهد شد.🔹