نمایشگاه آثار خوشنویسی 30 هنرمند با عنوان ترنم قلم در ساختمان انجمن خوشنویسان تکاب گشایش یافت.
به گزارش ایرنا، فرماندار تکاب در آیین آغاز به کار این نمایشگاه با اشاره به توانمندی این شهرستان در رشته های مختلف هنری به ویژه خوشنویسی گفت: فعالیت هنرمندان برجسته و گستردگی هنر خوشنویسی در این شهرستان زمینه ایجاد کسب و کار و صنعتی شدن این هنر را فراهم کرده است.
علی مکرمی افزود: می توان با برنامه ریزی و ایجاد بسترهای مناسب، آثار و تولیدات فاخر هنرمندان خوشنویس تکابی را مانند صنعت گردشگری به سمت ایجاد درآمد و راه اندازی کسب و کارهای جدید هدایت کرد.
وی با بیان اینکه هنرمندان از اصلی ترین پایه های توسعه همه جانبه تکاب هستند، ادامه داد: خوشنویسی تکاب باید به یک برند هنری شاخص تبدیل شده و در سطح ملی و منطقه ای بیش از گذشته معرفی شود.