سرپرست خانوارهايي كه پس از مرداد ماه سال 1387 بر اساس ازدواج به وجود آمده اند مي توانند از تاريخ 15 لغايت 25 شهريور نسبت به ثبت شماره حساب خود در سايت www.refahi .ir  اقدام نمايند.

·        مرد یا سرپرست خانواري كه طلاق گرفته است پس از طلاق می‌تواند شماره حساب خود را برای دریافت یارانه  نقدی خود و افراد تحت تکفلش به سامانه وزارت رفاه معرفی کند اما برای زنانی که طلاق گرفته‌اند یک خانوار جدید یک نفری در نظر گرفته شده است و خانم‌هایی که طلاق گرفته اند، خود به‌عنوان سرپرست خانوار می‌توانند شماره حساب‌شان را از 15 تا 25 شهریور به سامانه وزارت رفاه معرفی کنند.

·        آمار فرزند جدید به تعداد افراد خانوار اضافه شده و نام افراد فوت شده نیز از فهرست خانوارها حذف شده است.

·        درصورت فوت سرپرست خانوار اطلاعات مسن‌ترین فرد تحت تکفل متوفی که معمولا همسر وی است، با کد ملی به سامانه وزارت رفاه ارائه و شماره حساب معرفی شود.

·        افرادی که اطلاعات اقتصادی خود را به مرکز آمار ایران ارائه کرده‌اند و حتی کد رهگیری دارند اما هنگام مراجعه به سامانه وزارت رفاه اجازه معرفی شماره حساب به آنها داده نمی‌شود كه  در اینگونه موارد سرپرست خانوار تعیین هویت نشده است اما این افراد نیز از 15 تا 25 شهریور ماه می‌توانند با کد ملی مسن‌ترین عضو خانوار، شماره حساب خانوار را معرفی کنند تا در آینده اطلاعات آنها اصلاح شود.

·        در خصوص خانواهایی که تاکنون موفق به ارائه اطلاعات اقتصادی خود به مرکز آمار ایران نشده اند نیز به اطلاع مي رساند كه دولت تاکنون در دو مرحله فرصت ارائه اطلاعات اقتصادی را برای هموطنان فراهم کرده اما ممکن است باز هم خانوارهایی موفق به ارائه ان نشده باشند ، به همین علت در آذر امسال فرصتی دیگر برای دریافت اطلاعات اقتصادی خانوارها فراهم می شود تا افرادی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند ، از آن بهره مند شوند.