در بالای قلعه و عمارت اربابی و ضلع غربی روستا محلی در عمق 30متری بصورت گرده کنده که در حدود 40 پله از درب ورودی تا عمق یخچال فاصله دارد. این محل که با آجرهای چهارگوش با ملات (گچ + آهک + ماسه + خاک رس) بنا نموده و قسمت فوقانی آن به صورت گنبد مدور طاق زده اند یخچال نام دارد و در پشت این یخچال یک استخر سنتی در ابعاد 20×10 متر وجود دارد که در فصل زمستان و زمان یخبندان با آب پر نموده و بعد از تبدیل شدن به یخ آنها را با کلنگ و دیلم و با استفاده از نیروی انسانی شکسته و از دریچه پشتی به درون یخچال می انداختند این یخها در فصل گرما برای مصرف اهالی روستاهای همجوار به کار می رفته و همچنین به علت نبودن امکانات برقی در جهت نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی اربابان مورد استفاده بوده و هم اکنون به صورت بنایی فاقد کاربرد رها شده است.