چملی گل در 17 کیلومتری شمال شرقی شهرستان تکاب و در 3 کیلومتری شرق روستای بدرلو از دهستان افشار بخش مرکزی واقع شده است. در داخل دره سرسبز و درختان چنار و بید و نیزار و چمن دریاچه ای به قطر تقریبی 80 متر و با جزیره ای شناور مملو از نی به قطر 60 متر وجود دارد که در اثر وزش باد به طرفین در حال حرکت می باشد که به علت لجن زار بودن ونیزار فراوان اطراف دریاچه، نزدیک شدن به محدوده آن مشکل می باشدو تنها از طرف مشرق دریاچه یک راه باریک منتهی به محدوده و ساحل دریاچه موجود هست جزیره متحرک با ساحل کناری دریاچه حدوداً 5/1 متر و بعضی جاها حدوداً 7 الی 8 متر فاصله دارد.