اکنون که روند رقابت های تبلیغاتی انتخابات به آخرین روزهای مهلت قانونی نزدیک می شود و بالتبع؛ حساسیت های سیاسی رسانه ای این رقابت افزایش می یابد، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور با تقدير از نقش آفرینی همه ستادهای تبلیغاتی در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، بر استمرار این تلاشها با رعایت كامل چارچوب های قانونی تاکید می کند.

همچنین با عنایت به خبر منتشره در برخي رسانه ها از سوی یکی از ستادهای تبلیغاتی با عنوان جمع آوری مستنداتِ تخلفاتِ ادعایی سطوح مدیریت سیاسی در مناطق مختلف کشور، ضمن دعوت از همه ستادهاي تبليغاتي به پرهیز از اختلال در روند اجرایی انتخابات و تشویش اذهان عمومی نسبت به مجریان و ناظران قانوني انتخابات، از ستادهای تبلیغاتی نامزدها و همچنین گروه ها و جریان های سیاسی مختلف، درخواست می كند؛‌ در صورت هر گونه ابهام یا اعتراض نسبت به عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران، قبل از طرح موضوع در رسانه ها و پيگيري رسانه اي آن، موضوع را با اسناد و مدارك معتبر به ستاد انتخابات کشور اعلام و از همان طریق پیگیری نمایند.

بديهي است هرگونه شكايت واصله در اين خصوص در اسرع وقت در وزارت كشور مورد رسيدگي قرار گرفته و اقدام قانوني لازم بعمل خواهد آمد